HEMERA

HEMERA slika
Adresa:Stojana Aralice 15, Bežanijska kosa
Grad:Beograd
Opština:Novi Beograd
Telefon:011/ 22 71 454
Mobilni:063 81 74 983
Email: agencija.hemera@gmail.com
Web:http://www.hemera.ls.rs
OPIS DELATNOSTI:

Naše usluge znamo da prilagodimo velikim, srednjim i malim preduzećima. Poslovnim partnerima obezbeđujemo uslugu primerenu njihovoj delatnosti, načinu i obimu poslovanja.

Agencija Hemara za vas vrši sledeće računovodstvene usluge:
- vođenje glavne knjige,
- analitička evidencija salda, konta, listinge otvorenih stavki,
- obračun poreza na dodatu vrednost,
- vođenje poreskih evidencija,
- popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava,
- izrada završnog računa,
- izrada međugodišnjih bilansa,
- vođenje blagajne,
- obračun plata,
- knjiženje maloprodaje,
- izrada statistike finansijskih računa,
- obračun kamata,
- izrada predloga kompletnog rešenja vašeg računovodstva,
-i razne druge usluge po želji klijenta
General Information
Cenu naših usluga određujemo na početku saradnje na osnovu vaših posredovanih podataka. Usluge se obračunavaju kao mesečni iznos koji se ne menja. Cenu menjamo samo u slučaju važne promene u vašem poslovanju, dogovorom i za dalje.

Mi se nalazimo:
mapa-hemera