Prednosti internet marketinga u odnosu na tradicionalni marketing

Online marketing, internet marketing ili web marketing jesu različiti nazivi za reklamiranje putem interneta. Online marketing danas nije opcioni već sastavni deo biznisa. Oglašavanje putem internet raste iz dana u dan. Svi s vremenom uviđaju prednosti ovog vida reklamiranja.

Postoje različite oblasti internet marketinga kao što su: pozicioniranje sajta na pretraživačima (SEO Optimizacija), e-mail marketing, reklamiranje putem banera, marketing na društvenim mrežama, kao i marketing putem mobilnih telefona i aplikacija.

Traditionalni marketing je onaj koji se radi bez kompjutera i interneta (offline). Primeri tradicionalnog marketinga su TV reklame, radio reklame, reklame u novinama i časopisima.mojabaza internet marketing1

U nastavku su prednosti internet marketinga u odnosu na tradicionalni marketing:

1. Veća publika

Internet marketing ima znatno veću publiku i može da dopre do ljudi u drugim zemljama, pa možemo da govorimo o reklamiranju širom sveta. Kompanije mogu da promovišu proizvode i usluge širom sveta kako bi povećali promet i imali više klijenata.

Za razliku od tradicionalnog marketinga, gde se vaša reklama vidi samo na lokalnom ili nacionalnom nivou, internet marketing može da dopre do svih onih koji maju pristu internetu.

2. Merljivi rezultati

Korisšenjem različitih alata oglašivači mogu u potpunosti da izmere domete svoje reklame i da na osnovu toga osmisle svoju marketinšku strategiju. Tako se dobija slika na koje stvari treba fokusirati zarad profita i na taj način se štedi mnogo novca.

3. Ciljanje publike

Firme mogu da koriste ciljano oglašavanje u zavisnosti od toga koji proizvod ili uslugu promovišu. Ako je firma lokalnog tipa, mogu da se fokusiraju samo na lokalno okruženje,

Ako kompanija prodaje proizvode za određena godišta ili određeni pol, i tada mogu da podese tačni parametri ko će da vidi tu reklamu. Tako, na primer, firme koje prodaju žensku odeću mogu da se usredsrede na sajtove koje posećuju uglavnom žene. Ovo može da se iskoristi kao velika prednost u odnosu na tradicioonalni marketing.

 4. Smanjenje troškova

Internet Marketing je povoljniji u odnosu na tradicionalni marketing. Tv reklama od samo par sekundi košta mnogo više nego SEO optimizacija. Plaćanje pola strane u novinama više košta nego marketing na društvenim mrežama ili unajmljivanje nekog stručnjaka za održavanje naloga na društvenim mrežama.

5. Internet marketing u Srbiji

Internet tržište u Srbiji je tek u razvitku i firme treba da u tome vide svoju ogromnu prednost. Dobro pozicioniranje na internet pretraživačima mogu da započnu odmah sada. Ili će odumreti kao dinosaurusi.

Kontaktirajte nas na mejl: mojabazaoglasi@gmail.com i postavićemo vašu reklamu na naš novi biznis portal.